Sat 24/7/365 preuzimanje dostupno
Do24 mjeseci jamstvo
Skladište 130 000+ artikala na zalihama
Zemlja100+ svjetskih tržišta
Do24 mjeseci jamstvo

GDPR

Informacije o obradi osobnih podataka

Tvrtka DREAMland, spol. s r.o. sa sjedištem na adresi Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, ID br. 257 81 049, registrirano je u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu u Odjeljku C, unos 69650 (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka”). Ova tvrtka je Voditelj obrade podataka Kupca i nije imenovala službenika za zaštitu podataka. Ne dolazi do pojedinačnog automatiziranog donošenja odluka Voditelja obrade u smislu članka 22. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (u daljnjem tekstu „Uredba”).

Podaci za kontakt tvrtke DREAMland, spol. s r.o.su sljedeći:

 • poštanska adresa: Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy
 • e-pošta: info@dreamland-plc.cz
 • Broj telefona: +420 315 550 005

Voditelj obrade obrađuje identifikacijske i kontakt podatke Kupca te podatke potrebne za izvršenje ugovora i poboljšanje kvalitete usluga koje koje je Kupac dao ili koje je Voditelj obrade podataka dobio u vezi s izvršenjem narudžbe kupca. Voditelj obrade podataka će naime obrađivati sljedeće podatke Kupca: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefon.

Razlog obrade podataka Kupca je izvršavanje narudžbe Kupca i ostvarivanje prava i obveza iz sklopljenog ugovora između Kupca i Voditelja obrade, kao i slanje komercijalnih komunikacija i provođenje drugih marketinških i promidžbenih aktivnosti prema Kupcu te dobivanje informacija o zadovoljstvu Kupca robom ili uslugama s ciljem poboljšanja kvalitete usluga koje pruža ovaj Voditelj obrade podataka.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka je:

 • izvršenje ugovora između Kupca i Voditelja obrade podataka;
 • Podaci Legitimni interes Voditelja obrade za pružanje izravnog marketinga, odnosno u svrhu slanja komercijalnih priopćenja i provođenja drugih marketinških i reklamnih aktivnosti prema Kupcu, na primjer i putem Newslettera, odnosno slanje informacija o robi i uslugama te posebnim događajima Voditelja obrade podataka i slanje ankete o zadovoljstvu kupca;
 • ukoliko nije izvršena narudžba robe ili usluge, suglasnost Kupca za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, odnosno za potrebe slanja komercijalnih komunikacija i provođenja drugih marketinških i promidžbenih aktivnosti Voditelja obrade prema Kupcu, odnosno i putem Newslettera, odnosno slanja informacija o robama i uslugama te posebnim događajima Voditelja obrade.

Ostali primatelji i obrađivači osobnih podataka Kupca. su osobe koje osiguravaju marketinške, operativne i internetske usluge za Voditelja obrade, osobe koje sudjeluju u isporuci robe ili usluga Kupcu i provode plaćanja Kupca prema sklopljenom ugovoru te osobe koje analiziraju podatke dobivene anketama o zadovoljstvu kupaca. Voditelj obrade ne namjerava prenijeti osobne podatke Kupca u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Voditelj obrade može pohraniti i koristiti podatke Kupca isključivo:

 • u razdoblju koje je nužno potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, posebice u razdoblju potrebnom za izvršavanje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između Kupca i Voditelja obrade podataka, te za ostvarivanje prava proizašlih iz tog ugovornog odnosa, koji međutim, ne prelazi 5 godina;
 • za razdoblje davanja i do opoziva privole za obradu osobnih podataka u svrhu marketinga i poboljšanja kvalitete usluga Voditelja obrade podataka koji će , ali ne dulje od 5 godina od davanja privole;
 • u roku propisanom zakonskim propisima, posebice zakonskom obvezom računovodstva, poreza i arhiviranja, kada se osobni podaci obrađuju i čuvaju na vrijeme od 10 godina počevši od godine koja slijedi nakon godine u kojoj je sklopljen ugovor između Kupca i Voditelja obrade.

Ukoliko Kupac to želi, može povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, pri čemu takvo povlačenje mora biti u pisanom obliku, s priloženim rukopisnim potpisom, i mora se poslati na sljedeću adresu: DREAMland, spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, ili elektroničkim putem slanjem povlačenja suglasnosti s gore navedene e-mail adrese na sljedeću e-mail adresu: info@dreamland-plc.cz ili osobnom dostavom na adresu voditelja obrade podataka DREAMland , spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

Ako Voditelj obrade osobnih podataka Kupca obrađuje zbog izvršenja predmeta ugovora sklopljenog između Kupca i Voditelja obrade, Kupac neće biti dužni dati osobne podatke Voditelju obrade podataka, međutim, odredbe o podacima bit će nužan uvjet za izvršenje predmeta takvog ugovora i Voditelj obrade podataka ne može sklopiti ili izvršiti ugovor bez osobnih podataka Kupca. odredba.

Pod uvjetima navedenim u Uredbi, Kupac može zatražiti od Voditelja obrade podataka pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje obrade njegovih osobnih podataka , pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na podnošenje pritužbe protiv Voditelja obrade nadzornom tijelu, a to je Ured za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade poduzeo je sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka Kupca sukladno zakonskim propisima, a posebice:

 • proveo je mjere potrebne za sprječavanje pristupa neovlaštenih osoba do osobnih podataka i sredstava za njihovu obradu;
 • poduzeo je mjere potrebne za sprječavanje neovlaštenog čitanja, stvaranja, kopiranja, prijenosa, izmjene ili brisanja evidencija koje sadrže osobne podatke;
 • < li>poduzeo je mjere za sprječavanje prijenosa osobnih podataka neovlaštenim osobama;
 • proveo je mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa nositeljima podataka.

Ako je potrebno dati Voditelju obrade privolu za obradu osobnih podataka Kupca, Kupac se slaže s uvjetima obrade i pohranjivanja njegovih osobnih podataka navedenim u ovom dokumentu označavanjem polja na mreži pomoću obrasca objavljenog na web stranicama Voditelja obrade i potvrđuje da je upoznat s uvjetima. 

Dajem privolu za obradu mojih osobnih podataka kako je gore navedeno i potvrđujem da Upoznat sam s navedenim informacijama.

Trustpilot

Pošalji zahtjev

Kontakt

Kolačići

Naša e-trgovina koristi kolačiće. To nam omogućuje da vam ponudimo učinkovitije korisničko iskustvo. Klikom na polje "Slažem se" pristajete na pohranu kolačića.
Možete odbiti pristanak ovdje.

Kolačići - postavke

Analitički kolačići omogućuju nam mjerenje učinkovitosti naše web stranice i naših reklamnih kampanja. Koriste se za određivanje broja posjeta i izvora posjeta našoj web stranici. Ako isključite korištenje analitičkih kolačića u vezi s vašim posjetom, gubimo mogućnost analize izvedbe i optimiziranja naših radnji.
Mogu li DREAMlandPLC i treće strane koristiti kolačiće kako bi vam poslužili relevantnije oglase na našim uslugama i izvan njih te za mjerenje pojavljivanja oglasa i izvedbe? Ako ne dopustite ove kolačiće, oglasi koje vam prikazujemo mogu biti manje relevantni.