Clock 24/7/365 afhentning tilgængelig
Op til24 måneders garanti
Warehouse 130.000+ varer på lager
Earth100+ verdensmarkeder
Op til24 måneders garanti

GDPR

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Virksomheden DREAMland, spol. s r.o. med registreret kontor på Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, ID-nr. 257 81 049, er registreret i handelsregistret, der føres af den kommunale domstol i Prag i afdeling C, post 69650 (i det følgende benævnt "den dataansvarlige"). Denne virksomhed er køberens dataansvarlige og har ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig. Ingen individuel automatiseret beslutningstagning foretaget af den dataansvarlige finder sted i henhold til artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter benævnt "forordningen").

Virksomhedens kontaktoplysninger DREAMland, spol. s r.o. er som følger:

 • postadresse: Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy
 • e-mail: info@dreamland-plc.cz
 • Telefonnr.: +420 315 550 005

Den dataansvarlige behandler købers identifikations- og kontaktdata og data, der er nødvendige for at udføre en kontrakt og forbedre kvaliteten af tjenester, som køberen har leveret, eller som den dataansvarlige har fået i forbindelse med kundens ordreudførelse. Den Dataansvarlige skal nemlig behandle følgende Købers data: navn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefon.

Årsagen til Købers databehandling er Købers ordreudførelse og udøvelse af rettigheder og forpligtelser iht. en indgået kontrakt mellem Køber og Dataansvarlig, samt afsendelse af kommerciel kommunikation og udførelse af andre markedsførings- og reklameaktiviteter over for Køber og indhentning af oplysninger om Købers tilfredshed med varerne eller ydelserne med det formål at forbedre kvaliteten af ydelser leveret af denne Dataansvarlig.

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger er:

 • udførelse af kontrakten mellem køber og dataansvarlig;
 • dataene Den dataansvarliges legitime interesse i at levere direkte markedsføring, dvs. med det formål at sende kommerciel kommunikation og udføre andre markedsførings- og reklameaktiviteter over for køberen, for eksempel også via et nyhedsbrev, dvs. og afsendelse af kundetilfredshedsundersøgelse;
 • hvis der ikke er afgivet en ordre på varer eller tjenesteydelser, købers samtykke til behandling af personoplysninger til markedsføringsformål, nemlig med det formål at sende kommerciel kommunikation og udføre andre markedsførings- og reklameaktiviteter af den dataansvarlige over for køberen, nemlig også via et nyhedsbrev, dvs. udsendelse af oplysninger om varer og tjenesteydelser og særlige begivenheder for den dataansvarlige.

Andre modtagere og behandlere af købers personoplysninger skal være personer, der sørger for markedsførings-, drifts- og internettjenester for den dataansvarlige, personer, der er involveret i levering af varer eller ydelser til køber og foretager købers betalinger i henhold til den indgåede kontrakt, og personer, der analyserer data indhentet fra kundetilfredshedsundersøgelser. Den dataansvarlige har ikke til hensigt at overføre købers personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation.

Den dataansvarlige må udelukkende opbevare og bruge købers data:

 • i en periode, der er strengt nødvendig for det formål, hvortil den blev indsamlet, især i den periode, der er nødvendig for at opfylde rettigheder og forpligtelser, der følger af et kontraktforhold mellem køber og den dataansvarlige, og for at udøve rettigheder, der følger af dette kontraktforhold, som må dog ikke overstige 5 år;
 • i en periode med tildeling og indtil tilbagekaldelse af samtykket til behandling af personoplysninger med henblik på markedsføring og forbedring af kvaliteten af den dataansvarliges tjenester, som skal dog ikke overstige 5 år fra meddelelsen af samtykket;
 • i en periode, der er fastsat i lovbestemmelser, især bogførings-, skatte- og arkiveringsretlig forpligtelse, når personoplysningerne skal behandles og opbevares i en periode på 10 år regnet fra året efter det år, hvori kontrakten mellem Køber og Dataansvarlig er indgået.

Hvis Køber ønsker det, kan denne trække sit samtykke tilbage med persondatabehandling til enhver tid, hvorimod en sådan tilbagetrækning skal ske skriftligt med vedhæftet manuskriptunderskrift og sendes til følgende adresse: DREAMland, spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, eller elektronisk ved at sende samtykketilbagetrækningen fra den ovenfor angivne e-mailadresse til følgende e-mailadresse: info@dreamland-plc.cz eller leveret personligt til den dataansvarliges adresse DREAMland , spol. s r.o., Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

Hvis den dataansvarlige behandler købers personoplysninger på grund af opfyldelse af genstanden for en kontrakt indgået mellem køber og den dataansvarlige, skal køber ikke være forpligtet til at udlevere personoplysninger til den dataansvarlige, dog skal databestemmelserne være det nødvendige krav for opfyldelse af genstanden for en sådan kontrakt, og kontrakten må ikke indgås eller udføres af den dataansvarlige uden købers personoplysninger bestemmelse.

I henhold til betingelserne i forordningen kan Køber anmode den dataansvarlige om adgang til sine personoplysninger, retten til at rette eller slette sine personoplysninger eller begrænse behandlingen af sine personoplysninger , retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans personoplysninger, retten til dataportabilitet og retten til at indgive en klage over den dataansvarlige til en tilsynsmyndighed, som er Kontoret for Persondatabeskyttelse.

Den Dataansvarlige har gennemført alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af Købers personoplysninger i overensstemmelse med lovbestemmelser, især:

 • har gennemført foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre adgang for uvedkommende personer til personoplysningerne og til midler til behandling heraf;
 • har gennemført foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre uautoriseret læsning, oprettelse, kopiering, overførsel, ændring eller sletning af de optegnelser, der indeholder personoplysninger;
 • < li>har gennemført foranstaltninger for at forhindre overførsel af personoplysningerne til uvedkommende;
 • har gennemført foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til datamedier.

Hvis det er nødvendig for at give den dataansvarlige samtykke til at behandle køberens personoplysninger, accepterer køberen betingelserne for behandling og opbevaring af hans personoplysninger specificeret i dette dokument ved at markere en boks online ved at bruge en formular, der er lagt ud på den dataansvarliges websteder og bekræfter, at han har været bekendt med betingelserne. 

Jeg giver mit samtykke til behandlingen af mine personoplysninger som specificeret ovenfor, og jeg bekræfter, at Jeg har været bekendt med ovenstående oplysninger.

Trustpilot

Send en anmodning

Kontakt

Cookies

Vores e-shop bruger cookies. Dette giver os mulighed for at tilbyde dig en mere effektiv brugeroplevelse. Du accepterer lagringen af cookies ved at klikke på boksen "Jeg accepterer".
Du kan nægte samtykke her.

Cookies - indstillinger

Analytiske cookies giver os mulighed for at måle ydeevnen af vores hjemmeside og vores reklamekampagner. De bruges til at bestemme antallet af besøg og kilder til besøg på vores hjemmeside. Hvis du slår brugen af analytiske cookies fra i forhold til dit besøg, mister vi muligheden for at analysere ydeevne og optimere vores handlinger.
Kan DREAMlandPLC og tredjeparter bruge cookies til at vise dig mere relevante annoncer på og uden for vores tjenester og til at måle annoncevisninger og ydeevne? Hvis du ikke tillader disse cookies, kan de annoncer, vi viser dig, være mindre relevante.