Часовник24/7/365 доставка от склад
До24 месеца гаранция
Наличност130 000+ артикула на склад
Земята100+ глобални пазара
До24 месеца гаранция

GDPR

Информация за обработка на лични данни

Компанията DREAMland, spol. s ro със седалище на адрес Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, ID № 257 81 049, е регистрирано в Търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага в раздел C, вписване 69650 (наричан по-долу „Администратор на данни“) . Тази компания е администратор на данни на купувача и не е назначила длъжностно лице по защита на данните. Не се извършва индивидуално автоматизирано вземане на решения от администратора на данни по смисъла на член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „Регламентът“).

Контакти на фирмата DREAMland, spol. s ro са както следва:

 • адрес за кореспонденция: Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy
 • имейл: info@dreamland-plc.cz
 • Телефонен номер: +420 315 550 005

Администраторът обработва идентификационни и контактни данни на Купувача и данни, необходими за изпълнение на договор и подобряване на качеството на услугите, които Купувачът е предоставил или които Администраторът е получил във връзка с изпълнението на поръчката на клиента. Администраторът обработва именно следните данни на Купувача: име, фамилия, адрес, електронен адрес, телефон.

Основанието за обработка на данните от страна на Купувача е изпълнение на поръчката на Купувача и упражняване на права и задължения по сключен договор между Купувача и Администратора, както и изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови и рекламни дейности спрямо Купувача и получаване на информация за Удовлетворението на купувача от стоките или услугите с цел подобряване на качеството на услугите, предоставяни от този администратор на данни.

Правното основание за обработка на личните данни е:

 • изпълнение на договора между Купувача и Администратора на данни;
 • законният интерес на администратора на данни да предоставя директен маркетинг, т.е. с цел изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови и рекламни дейности към Купувача, например също чрез бюлетин, т.е. изпращане на информация за стоки и услуги и специални събития на Администратор на данни и изпращане на проучване за удовлетвореността на клиентите;
 • ако не е направена поръчка за стоки или услуги, съгласието на Купувача за обработка на лични данни за маркетингови цели, а именно за целите на изпращане на търговски съобщения и провеждане на други маркетингови и рекламни дейности на Администратора на данни спрямо Купувача, а именно и чрез бюлетин , т.е. изпращане на информация за стоки и услуги и специални събития на Администратора.

Други получатели и обработващи личните данни на Купувача са лицата, осигуряващи маркетингови, оперативни и интернет услуги за Администратора, лицата, участващи в доставката на стоки или услуги на Купувача и извършващи плащанията на Купувача по сключения договор и лицата, анализиращи получените данни от проучвания за удовлетвореността на клиентите. Администраторът на данни не възнамерява да прехвърля личните данни на Купувача на трета държава или на международна организация.

Администраторът на данни може да съхранява и използва данните на Купувача единствено:

 • за период, строго необходим за целта, за която са били събрани, по-специално за периода, необходим за изпълнение на права и задължения, произтичащи от договорни отношения между Купувача и Администратора на данни, и за упражняване на права, произтичащи от тези договорни отношения, което ще , но не повече от 5 години;
 • за срок на даване и до оттегляне на съгласието за обработване на лични данни за целите на маркетинга и подобряване качеството на услугите на Администратора, но не повече от 5 години от даване на съгласието;
 • за период, предписан от законовите разпоредби, по-специално законовите задължения за счетоводство, данъци и архивиране, когато личните данни се обработват и съхраняват за период от 10 години, считано от годината, следваща годината, в която е сключен договорът между Купувача и Администраторът на данни беше сключен.

При желание от страна на Купувача, той може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, като това оттегляне трябва да бъде в писмена форма, с прикрепен собственоръчен подпис, и да бъде изпратено на следния адрес: DREAMland, spol. s ro, Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy, или по електронен път чрез изпращане на оттеглянето на съгласието от посочения по-горе имейл адрес на следния имейл адрес: info@dreamland-plc.cz или лично доставено на адреса на администратора на данни DREAMland , spol. s ro, Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy.

Ако Администраторът на данни обработва личните данни на Купувача поради изпълнение на предмета на договор, сключен между Купувача и Администратора на данни, Купувачът не е длъжен да предоставя лични данни на Администратора на данни, но разпоредбите за данни се е необходимото изискване за изпълнението на предмета на такъв договор и договорът не може да бъде сключен или изпълнен от Администратора на данни без предоставянето на лични данни на Купувача.

При условията, посочени в Регламента, Купувачът може да поиска от Администратора достъп до личните си данни, право да коригира или изтрие личните си данни или да ограничи обработването на личните си данни, право на възражение срещу обработването на личните му данни, правото на преносимост на данните и правото да подаде жалба срещу Администратора на лични данни до надзорен орган, който е Службата за защита на личните данни.

Администраторът на данни е предприел всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните данни на Купувача в съответствие със законовите разпоредби, по-специално:

 • е предприел необходимите мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до личните данни и до средствата за тяхното обработване;
 • е предприел необходимите мерки за предотвратяване на неоторизирано четене, създаване, копиране, прехвърляне, промяна или изтриване на записите, съдържащи лични данни;
 • е предприел мерки за предотвратяване на предаването на личните данни на неупълномощени лица;
 • е предприел мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп до носители на данни.

Ако е необходимо да се даде съгласие на Администратора на данни за обработка на личните данни на Купувача, Купувачът се съгласява с условията за обработка и съхранение на личните му данни, посочени в този документ, като постави отметка в квадратче онлайн, като използва формуляр, публикуван на Администратора на данни Уеб сайтове и потвърждава, че се е запознал с условията. 

Давам съгласието си за обработване на личните ми данни, както е посочено по-горе, и потвърждавам, че съм се запознал с горната информация.

Trustpilot

Изпратете запитване

Контакт

Бисквитки

Нашият електронен магазин използва бисквитки. Благодарение на това можем да ви предложим по-ефективно потребителско изживяване. Вие се съгласявате със съхранението на бисквитки, като щракнете върху полето „Съгласен съм“.
Можете да откажете съгласие тук.

Бисквитки – настройки

Аналитичните бисквитки ни позволяват да измерваме ефективността на нашия уебсайт и нашите рекламни кампании. Използваме ги, за да определим броя на посещенията и източниците на посещения на нашия уебсайт. Ако деактивирате използването на аналитични бисквитки във връзка с вашето посещение, ние губим възможността за анализ на ефективността и оптимизиране на нашите мерки.
Могат ли DREAMlandPLC и трети страни да използват бисквитки, за да ви показват по-подходящи реклами във и извън нашите Услуги и да измерват показванията и ефективността на рекламите? Ако не разрешите тези бисквитки, рекламите, които ви показваме, може да са по-малко релевантни.